Ons onderwijs

Vivace is een Jenaplanschool. Bij deze visie hoort onder meer dat we samen werken, samen spelen, met elkaar in gesprek gaan en samen vieren.

MW-Startblok-IMG_3359

(Groeien in) Jenaplanonderwijs

Op Vivace richten we ons onderwijs in volgens het Jenaplanconcept. Binnen dit concept wordt gewerkt met een aantal basisprincipes en uitgangspunten. Belangrijk in het Jenaplanonderwijs is dat iedereen uniek is en het recht heeft een eigen identiteit te ontwikkelen. Bij die ontwikkeling heb je andere mensen nodig. Samen draag je verantwoordelijkheid voor elkaar en voor onze samenleving. Deze visie komt tot uiting in de manier waarop het onderwijs is ingericht, zoals het werken in stamgroepen.

Kinderen en ouders van de locatie Vliestroom (voorheen De Jenaplaneet) zijn al gewend aan het Jenaplanonderwijs; voor de kinderen en ouders van de locatie Liszthof (voorheen Het Startblok) is dit nieuw. Daarom pakken we het bij Vivace stap voor stap aan. In het schooljaar 2023-2024 werken alle kinderen van groep 1 en 2 op beide locaties volgens het Jenaplanconcept. De groepen 3 t/m 8 volgen vooralsnog het programma van de eigen locatie. In de komende jaren zal de inhoud van het onderwijsprogramma in de groepen 3 t/m 8 op beide locaties gelijk worden waarin elementen van beide scholen te herkennen zijn.

Groepen op school

Bij Vivace werken we met stamgroepen/combinatiegroepen. Het is een bewuste keuze kinderen van verschillende leeftijden in één groep samen te brengen. In de groepen zijn kinderen eerst jongste en vervolgens oudste, dat wisselt een paar keer gedurende hun schoolloopbaan. Als jongste leren ze hulp ontvangen, kunnen ze ‘afkijken’ en hoeven ze nog niet alles zelf te kunnen. Als oudste leren ze hulp bieden, zorgen, een voorbeeld zijn en leiderschap. Ook de jongste kinderen kunnen hun kwaliteiten gebruiken om de oudsten ergens bij te helpen. Kinderen kunnen op verschillende niveaus en in verschillend tempo door de leerstof gaan. Ze leren steeds meer zelf plannen en organiseren.

Vreedzame school

Vivace is een ‘Vreedzame School’. Dit is een aanpak voor sociaalemotionele ontwikkeling en burgerschapsvorming, waarbij de klas en de school worden beschouwd als een gemeenschap waarin iedereen met elkaar samenleeft. We werken aan een omgeving waarin iedereen zich welkom voelt; ieder kind doet ertoe en is nodig in de groep. Iedereen is verantwoordelijk voor een positief klimaat in de groep. Conflicten worden in onderling overleg opgelost, liefst zonder tussenkomst van een volwassene.

In het begin van het schooljaar starten we in alle groepen met het project ‘Ik en de Groep’. We maken (beter) kennis met elkaar en ontdekken dat we allemaal verschillend zijn. Samen zorgen voor een sfeer waarin iedereen het naar zijn of haar zin heeft. Dat doen we door afspraken met elkaar te maken die door de hele groep worden vastgesteld.

Naast de groepsregels hebben we ook regels die in de hele school gelden. Deze zijn voor iedereen zichtbaar in de klassen en school.

Illustratie in footer