Aanmelden

U kunt uw kind aanmelden voor Vivace door middel van een aanmeldformulier. Wij nemen dan contact met u op voor een kennismaking van ons krijgt. Op basis van de informatie die u ons geeft, zorgen wij voor een passende plek voor uw kind.

Vivace-kinderen-IMG_0220 kopie

U mag uw kind vanaf drie jaar aanmelden, tot minimaal tien weken voordat uw kind vier jaar is. Voor onze planning vinden we het heel prettig als u dit tijdig doet. Wanneer wij tegemoet kunnen komen aan de onderwijsbehoeften van uw kind, krijgt u na inschrijving een officiƫle bevestiging. Voordat uw kind vier jaar wordt, ontvangt u een uitnodigingsmail of telefoontje met het verzoek om wenafspraken voor uw kind te maken.

Vanaf de vierde verjaardag mag uw kind naar school. Vanaf vijf jaar is uw kind vanwege de leerplicht verplicht om naar school te gaan. Wilt u meer weten over de leerplicht in Nederland kijk dan op de website van de Rijksoverheid.

Het inschrijven van kinderen die van een andere basisschool komen gebeurt altijd in overleg met de ouder(s)/verzorger(s), de school van herkomst en met ons. Er is toestemming van beide directies nodig.

Zorgplicht

Binnen het Passend Onderwijs heeft iedere school de taak om voor elke aangemelde leerling een passende plaats te vinden. Dit wordt de zorgplicht genoemd. Wanneer u als ouder vermoedt dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft, dan is het belangrijk om dit al bij de aanmelding te vermelden. Samen met u en eventueel met externe partijen zullen we de ondersteuningsbehoefte van uw kind bespreken. Als het nodig is, wordt er nader onderzoek gedaan.

Is dit het geval, dan gaan wij op zoek naar een passende plaats voor uw kind op een andere school binnen het samenwerkingsverband. Deze plaats moet binnen maximaal tien weken gevonden zijn, uiteraard in overleg met u. Mocht dat binnen die termijn niet lukken, dan krijgt uw kind een tijdelijke plaatsing op onze school tot er een passende school is gevonden.

In de laatste drie weken voor de zomervakantie worden geen intakes meer gedaan.

Meer over zorgplicht leest u in de Schoolgids.

Wanneer een kind behoefte heeft aan langdurige en specifieke ondersteuning en deze onderwijsbehoefte het aanbod van onze school overstijgt, kan het kind in aanmerking komen voor een speciale lesplaats. Dit betekent een plaatsing naar bijvoorbeeld het speciaal basisonderwijs (SBO) of naar het speciaal onderwijs (SO). Hiervoor wordt een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aangevraagd bij het samenwerkingsverband. Als ouder(s)/verzorger(s) wordt u, indien van toepassing, nauw betrokken bij dit proces.

Illustratie in footer