Vakantie, ziekte en verlof

Vivace valt voor de vakanties onder regio Midden. Vrij vragen buiten de schoolvakanties om is aan strikte regels gebonden. We vragen u om hier zo min mogelijk gebruik van te maken.

Vivace-kinderen-IMG_0210 kopie

Vakantierooster

 • Herfstvakantie 14 okt t/m 22 okt '23
 • Kerstvakantie 23 dec '23 t/m 7 jan '24
 • Voorjaarsvakantie 17 feb t/m 25 feb '24
 • Paasvakantie ma. 1 apr '24
 • Meivakantie 27 apr t/m 12 mei '24
 • Pinkstervakantie 20 mei ’24
 • Zomervakantie 13 julit/m25 aug '24 ​

Vrije (mid)dagen

 • Woensdag 20 september 23 - Jaarmarkt Alphen aan den Rijn
 • Vrijdagmiddag 22 december 23 (voor Kerstvakantie)
 • Vrijdagmiddag 12 juli 24 (voor de zomervakantie)​

Studiedagen

De school is gesloten op de volgende studiedagen voor de stamgroepleiders/leerkrachten:

 • maandag 18 september
 • vrijdag 17 november
 • vrijdag 16 februari
 • maandag 26 februari
 • maandag 17 juni

Ziekte

Wanneer uw kind ziek is, vragen wij u dit zo snel mogelijk te melden via het ouderportaal. Wilt u dit vóór 08:00 uur doen? Dan kan het bericht op tijd door de leerkracht/stamgroepleider worden gelezen. Als uw kind zonder bericht niet op school verschijnt, nemen we aan het begin van de ochtend telefonisch contact op met u. Wij stellen het op prijs wanneer u een bezoek aan de huisarts of tandarts zoveel mogelijk buiten schooltijd plant.

Verlof

Verlof buiten de schoolvakanties is aan regels gebonden en u moet hiervoor toestemming vragen aan de directeur. Hiervoor gebruikt u het verlofformulier dat ook bij de directeur te verkrijgen is. Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar.

Illustratie in footer