Schoolplan

Omdat Vivace op 1 augustus 2023 door een fusie is ontstaan, werken we met het team aan een nieuw schoolplan waarin we het beste van beide scholen bij elkaar brengen. In het voorjaar van 2024 wordt het schoolplan, gefaseerd, voorgelegd aan de Medezeggenschapsraad.

Vivace-kinderen-IMG_0169 kopie
Illustratie in footer