MorgenWijzer

Vivace is een MorgenWijzerschool. MorgenWijzer heeft 19 locaties voor primair onderwijs in de gemeenten Alphen aan den Rijn en Nieuwkoop. Het is een jonge organisatie waar mensen gezamenlijk leren en ontwikkelen, ieder vanuit eigenheid.

Vivace-kinderen-IMG_9277 kopie

MorgenWijzer is een organisatie met 19 locaties voor primair onderwijs in de gemeenten Alphen aan den Rijn en Nieuwkoop. Wij zijn een jonge organisatie waar mensen gezamenlijk leren en ontwikkelen, ieder vanuit eigenheid. Onze learning community verbindt mensen en scholen, zorgt voor kruisbestuiving en faciliteert de samenwerking over de grenzen van de school. Samen voelen we ons verantwoordelijk voor goed onderwijs aan alle kinderen in de gemeenten Alphen aan den Rijn en Nieuwkoop.

Onze missie

Wij geven elke leerling een zo stevig mogelijke basis om in het voortgezet onderwijs succesvol te kunnen zijn. Een stevige basis zorgt voor gelijkwaardige kansen, die onafhankelijk zijn van iemands sociale, culturele of religieuze achtergrond. Deze overtuiging geeft ons richting bij alles wat wij doen. Of dat nu in de klas is of daarbuiten. Binnen de school of binnen de stichting. Met leerlingen, met medewerkers of met partners. De beste basis voor élke leerling: daar zetten wij ons dagelijks voor in.

Ontwikkeling begint bij jóu!

Bij MorgenWijzer kan iedereen ontwikkelen vanuit eigenheid. Dit is de belofte die wij onze leerlingen, collega’s en partners doen. Wij dagen iedereen uit om diens mogelijkheden optimaal te benutten: je bent het startpunt van je eigen ontwikkeling.

Onze waarden

In alles wat we doen klinken onze vijf waarden door:

  • Samen verantwoordelijk
  • Leergierig
  • Eigenaarschap
  • Lef
  • Waarmaken

Identiteit

MorgenWijzer heeft katholieke, openbare en samenwerkingsscholen. Bestuurlijk stappen wij dus over de grenzen van de traditionele denominaties heen. Op schoolniveau blijven deze grenzen gehandhaafd. Elke school vormt een eigen gemeenschap met een identiteit die enerzijds wordt gevormd door haar historie en traditie en anderzijds door de tijdgeest van dit moment. De eigenheid hangt nauw samen met de mensen die er werken, de ouders en leerlingen die zich aan de school hebben verbonden en de omgeving waarvan de school deel uitmaakt. Gezamenlijk wordt bepaald wat belangrijk is: de waarden en normen die het gedrag binnen de school richting geven en de uitingen daarvan in symbolen, gebruiken en vieringen die de verbondenheid versterken.

Lees meer over MorgenWijzer op de website.

Illustratie in footer