BSO/TSO/IKC

Op Vivace werken we met een continurooster. Tijdens de lunchpauze eten alle kinderen op school met hun eigen leerkracht/stamgroepleider. Voor de opvang buiten schooltijd werken we nauw samen met kinderopvangorganisatie Junis.

DSC03311

Overblijf

Voor of na de lunch hebben hebben de kinderen een half uur (buiten)speeltijd onder het toezicht van overblijfouders en een overblijfcoördinator, volgens een vast rooster. De kosten voor overblijven bedragen € 1,- per overblijfmoment, dus € 3,- per week voor de groepen 1 t/m 4 en € 4,- per weekvoor de groepen 5 t/m 8. Deze vrijwillige bijdrage wordt twee keer per jaar gefactureerd, in november en maart. De hoogte van de bijdrage is op alle scholen van MorgenWijzer gelijk.

Buitenschoolse opvang

Voor de opvang buiten schooltijd werkt onze school samen met kinderopvangorganisatie Junis. Er is voor- en naschoolse opvang in en buiten ons schoolgebouw en opvang tijdens de schoolvakanties.De opvangtijden sluiten aan op de schooltijden. Hier zijn kosten aan verbonden.

Er zijn verschillende mogelijkheden: BSO Buitenspel, BSODe Paddenpoel en BSO Buitengewoon. Meer informatie leest op de website van Junis.

Illustratie in footer