Waar staan wij voor?

Een stevige basis om in je eigen tempo te kunnen groeien naar wie je wilt zijn, daar zetten wij ons dagelijks voor in.

MW-Startblok-2-IMG_3237

Missie en visie

Op Vivace staat het kind centraal. We willen ieder kind de mogelijkheid bieden om te kunnen groeien in het tempo dat bij hem of haar past. We geven elk kind een zo stevig mogelijke basis mee voor de rest van zijn of haar (school)leven. Een stevige basis zorgt voor gelijke kansen, die onafhankelijk zijn van iemands sociale, culturele of religieuze achtergrond.

Vivace is een samenleving in het klein waar je samen leert leven. We vinden het belangrijk dat we respect hebben voor elkaar en ruimte geven aan verschillen. Elk kind is uniek en heeft eigen talenten. We leren kinderen samen spelen, samen werken, staan te open voor andere meningen en overtuigingen en samen vieren. We hebben elkaar nodig en voelen ons samen verantwoordelijk.

We stimuleren kinderen om te geloven in zichzelf en vanuit vertrouwen naar zichzelf en de wereld om hen heen te kijken. Van fouten maken kun je leren. Wij vinden het belangrijk dat kinderen hun zelfstandigheid en zelfredzaamheid steeds verder te vergroten. Op onze school waarderen we autonomie: mogen zijn wie je bent, zelfkennis opdoen, leren omgaan met feedback en motivatie om te leren.

Als school geven we ruimte aan die ontwikkeling. Leerkrachten/ stamgroepleiders, kinderen en ouders) helpen elkaar te ontwikkelen tot mensen die van betekenis zijn voor zichzelf, voor anderen en voor een duurzame wereld. We stimuleren en geven ruimte aan ideeën en initiatieven van kinderen. Iedereen neemt bij ons regie (eigenaarschap); dingen doen omdat je die belangrijk vindt en je verantwoordelijk voelen voor je eigen groei en resultaat. We leren onze kinderen de regie te nemen over hun ontwikkeling, samen voelen we ons eigenaar van onze samenleving in het klein. We oefenen de vaardigheden waar kinderen de rest van hun leven gebruik van kunnen maken: ondernemen, plannen, samenwerken, creëren, presenteren, reflecteren, verantwoorden, respecteren en zorgen voor elkaar.

Onze waarden

basis

Een stevige basis
Wij geven elke leerling een stevige basis, om in zijn verdere leven succesvol te kunnen zijn.

samen

Samen verantwoordelijk
We leren met en van elkaar, er is ruimte voor verschillen. We hebben elkaar nodig en voelen ons samen verantwoordelijk.

klavertje geel

Eigenaarschap
Iedereen neemt bij ons regie; dingen doen omdat je die belangrijk vindt en je verantwoordelijk voelen voor je eigen groei en resultaat.

groene pijlen

(Zelf)vertrouwen
We stimuleren kinderen om te geloven in zichzelf en vanuit vertrouwen naar zichzelf en de wereld om hen heen te kijken.

ontwikkelen

Groei
Op Vivace staat het kind centraal. We bieden ieder kind de mogelijkheid om te groeien in het tempo dat bij hem of haar past.

Identiteit

Vivace is een samenwerkingsschool. Dat betekent dat wij voortkomen uit verschillende tradities die ons hebben geïnspireerd bij het vormgeven van ons onderwijs. In onze school zoeken we niet naar een compromis tussen beide tradities, maar willen we een echte ontmoetingsschool zijn; een samenleving in het klein. Een school ben je samen. Ieder heeft zijn of haar rol. Met elkaar ben je verantwoordelijk voor het reilen en zeilen in de groep, op school en op het schoolplein. Dat geldt voor iedereen: het schoolteam, de kinderen en de ouders. Verschillen mogen er zijn. Sterker nog, ze maken de wereld mooier.

Schoollied

Illustratie in footer