Voor het eerst naar onze school

Of je nu als kleuter bij ons binnenkomt of in één van de andere groepen, we besteden veel zorg aan het vinden van een fijne plek op school, passend bij de onderwijsbehoefte van uw kind.

Vivace-kinderen-IMG_9237 kopie

Kennismaken met u en uw kind begint tijdens het kennismakingsgesprek en de rondleiding door onze school. Vervolgens kunt u uw kind aanmelden via het aanmeldformulier. Daarna volgt de intake en de plaatsing. Meer informatie leest u bij Kennismaken en Aanmelden.

Wanneer uw kind op Vivace is ingeschreven, zorgen we ervoor dat uw kind vast een beetje bij ons kan wennen.

Kleuters

Om uw kind vast een beetje te laten wennen in de nieuwe omgeving, werken we met een wenperiode van vijf dagdelen. Omdat de kleutergroepen naar het eind van het schooljaar vol lopen, kan het zijn dat we vanaf 1 juni geen wenafspraken meer maken voor de zomervakantie. De wenperiode start dan in het nieuwe schooljaar. In de laatste drie weken voor de zomervakantie worden geen intakes meer gedaan.

Wilt u meer weten over ons onderwijs? Leest u dan hier verder.

Wisselen van school (zij-instromers)

Instromen van kinderen die hun schoolcarrière zijn gestart op een andere basisschool, gebeurt altijd in overleg tussen de ouder(s)/verzorger(s) en de school(directie) waar zij op dat moment nog zitten. Voor een overstap is altijd toestemming van beide directies nodig. De leerkracht van de school van herkomst maakt een onderwijskundig rapport, waarvan er aan ouders één exemplaar wordt meegegeven om aan de nieuwe school te overhandigen. In de laatste drie weken voor de zomervakantie worden geen intakes meer gedaan.

Voor kinderen die tussentijds instromen wordt afgesproken wanneer kinderen komen kennismaken. Er zal altijd een (warme) overdracht plaatsvinden van de school waar het kind vandaan komt.

Wilt u meer weten over ons onderwijs? Leest u dan hier verder.

Illustratie in footer