Schooltijden

  • Maandag 08:30-14:45
  • Dinsdag 08:30-14:45
  • Woensdag 08:30-12:30
  • Donderdag 08:30-14:45
  • Vrijdag 08:30-12:30 (groep 1 t/m 4)
  • Vrijdag 08:30-14:45 (groep 5 t/m 8)​
Vivace-kinderen-IMG_9378 kopie

De schooltijden op Vivace zijn op beide locaties van 8.30 uur tot 14.45 uur. De kinderen worden niet eerder dan 8.20 uur op het schoolplein verwacht. De deuren van de school gaan om 8.20 uur open. Er is voor schooltijd geen toezicht op het plein.

Op maandag, dinsdag en donderdag werken we met een continurooster voor de hele school en op vrijdag alleen voor groep 5 t/m 8. Groep 1 t/m 4 is vrij op vrijdagmiddag. Op woensdagmiddag zijn alle kinderen vrij.

Tijdens de lunchpauze eten de kinderen met hun eigen leerkracht/stamgroepleider. De kinderen nemen hun eigen eten en drinken mee naar school. Voor of na de lunch hebben de kinderen een half uur (buiten)speeltijd onder het toezicht van overblijfouders en een overblijfcoördinator. De stamgroepleiders/leerkrachten hebben op dat moment hun pauze.

Gymrooster

De groepen 3 t/m 8 gymmen op dinsdag (Vliestroom) en donderdag (Liszthof).

Illustratie in footer