Naar het voorgezet onderwijs

In groep 8 maken onze leerlingen de keuze voor een middelbare school. Met het advies dat wij als school geven, helpen wij onze leerlingen deze keuze zo goed mogelijk te maken.

MW-Startblok-IMG_3375

Om na groep 8 de overstap te maken naar het voortgezet onderwijs heeft een kind een schooladvies nodig. In dit schooladvies staat welk type voortgezet onderwijs het beste bij het kind past. Een commissie van stamgroepleiders/leerkrachten groep 7 en 8, intern begeleider en directeur komt gezamenlijk tot het (voorlopige) schooladvies.

Om tot dit advies te komen maken zij gebruik van de volgende gegevens:

 • Resultaten leerlingvolgsysteemtoetsen vanaf groep 6
 • Resultaten methode gebonden toetsen
 • Sociaal emotionele vaardigheden
 • Werkhouding, motivatie en gedrag
 • Eventueel extra ondersteuning binnen passend onderwijs
 • Huiswerkattitude

Een leerling kan een schooladvies krijgen voor één schooltype (enkelvoudig) of voor twee schooltypes (meervoudig/dubbel). De mogelijke schooladviezen zijn

 • pro
 • vmbo-bb
 • vmbo bb/vmbo kb
 • vmbo kb
 • vmbo k/vmbo gt-tl
 • vmbo gt-tl
 • vmbo gt-tl/ havo
 • havo
 • havo/vwo
 • vwo

In groep 7 krijgt het kind een voorlopig schooladvies. Dit (voorlopig) schooladvies wordt besproken en toegelicht in een gesprek, waar ook het kind bij aanwezig is. In januari van het jaar dat het kind in groep 8 zit, wordt nogmaals het voorlopige advies (eventueel bijgesteld) bekeken en besproken. In februari van het jaar dat het kind in groep 8 zit maakt het kind een doorstroomtoets. De uitslag van de doorstroomtoets volgt halverwege maart. Het definitieve schooladvies wordt uiterlijk 24 maart gegeven.

Illustratie in footer